dimanche 23 mai 2010

Kjell Varvin

Kjell Varvin, Unstable variable, 2010

Kjell Varvin, Unstable variable, 2010

Kjell Varvin, Unstable variable, 2010

Kjell Varvin, Unstable variable, 2010

Kjell Varvin, Unstable variable, 2010

Configurations et variables.
Configurations and variables.

Sources : Of paper and things, Kjell Varvin

Aucun commentaire: